Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Aleksandra Ninković Tašić

Kustos i autor

Predsednica Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i multikulturalni je ambasador Unesko kluba Univerziteta Sorbona. Autor je Pupin memorijalnog projekta u zemlji i regionu u okviru koga je postavila prvi virtuelni muzej koji predstavlja jedno naučno i kulturno nasleđe u svetu - Pupinov virtuelni muzej. Autor je pet izložbi, organizator preko stotinu predavanja i tribina u čitavoj Srbiji, ali i Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj. Napisala je više radova u relevantnim izdanjima za istoriju nauke, veliki broj članka, feljtona, specijalnih dodataka, pokretač je i realizator medijske pupinizacije i obeležavanja Pupinovih godina na nacionalnom nivou (2014. i 2015.). Autor je velike izložbe Pupin - od fizičke do duhovne realnosti, koja je u Istorijskom muzeju Srbije oborila dva rekorda - onaj o dužini trajanja postavke, ali i o posećenosti. Priredila je u saradnji sa SANU i Maticom srpskom dva izdanja Pupinove autobiofije, a tri njegove i knjige Nikole Tesle - neprevedene do sada na srpski jezik, su u pripremi. Vodi program Obrazovne pupinizacije gde se nauka uz Epske putokaze i Malu Pupinovu laboratoriju približava deci.