Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Aleksandra Savanović

Istraživačica/Projektna menadžerka

Diplomirala je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a zvanje mastera stekla na Institutu za sociologiju Freie Univerzitetu u Berlinu. Od 2007. godine se bavi projektnim menadžmentom i fundraisingom u civilnom sektoru sa fokusom na kulturu, marginalne grupe i društveni aktivizam, a nešto kasnije i kreativne industrije, socijalno preduzetništvo i socijalnu ekonomiju. Specijalizovana je za poslove razvoja projekata i strateškog planiranja, pisanja predloga projekata, kao i projektni i finansijski menadžment, administraciju i izveštavanje. Radila je kao projektna menadžerka i fundraising ekspert u Novoj Iskri, a takođe je jedan od urednika magazina Zent.