Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ana-Marija Poljanec

Dizajnerka

Ana-Marija Poljanec je samostalna umetnica iz Zagreba. 2008. godine je diplomirala vizuelne komunikacije na Školi dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Radi na naručenim i samoiniciranim projektima iz područja kulture, urbanh intervencija i arhitekture.