Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Anders Wikstrom

Mentor

Anders Wikstrom u svojim istraživanjima kombinuje pristupe promišljanja kroz dizajn (design thinking), kao i vizuelno razmišljanje i razvoj narativa kako bi se došlo do novih saznanja. Do sada je sarađivao sa oko 200 stratup kompanija i održao 100 radionica. Predaje na Univerzitetu Mälardalen, a u okviru njegovog kursa studenti različitih profila se okupljaju kako bi rešavali realne probleme kroz direktnu saradnju sa kompanijama.