Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Bianca Cappello 

Kostimografkinja

Istoričarka juvelirstva i kostimografije, a kao profesorka predaje na renomiranom fakultetu IED u Milanu, kao i u okviru Galdus stručnih škola. Specijalizovana je za istoriju juvelirstva i važi za jednog od najboljih stručnjaka u ovoj oblasti u Evropi, posebno u domenu istraživanja i preispitivanja uloge materija u modnom dizajnu – pre svega kroz nakit i kostim. Svoje dugogodišnje iskustvo stekla je kroz istraživanja fokusirana na modni dizajn u saradnji sa univerzitetima i umetničkim akademija u Italiji, a njen rad je posebno priznat kada je pozvana da bude glavni koordinator kolekcije nakita Muzeja u Vićenci od 2014. do 2016. godine. Učestvovala je u mnogobrojnim izložbama širom Evrope i autor je više od dvadeset publikacija o neuobičajenim materijalima u modnom dizajnu.