Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Brano Frk

Dizajner

Sslovački inovator u oblasti znanja, edukativni preduzentik i dizajner učenja. Oblasti njegovih interesovanja su edukacija odraslih, inovacije u edukaciji, dizajniranje iskustava u učenju, rad u okviru znanja, “ed-tech” polje, online učenje i “edu-punk”. Tokom 2016. Godine je osnovao kompaniju Õppus, koja se na različite načine bavi inovacijom i dizajnom učenja.