Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Dea Vidović

Upravnica fondacije Kultura nova

Diplomirala na studijama komparativne književnosti i indologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gde je 2012. doktorirala s disertacijom "Razvoj novonastajućih kultura u gradu Zagrebu od 1990. do 2010." Prie preuzimanja funkcije privremene upravnice, a potom i prve upravnice fondacije "Kultura nova" radila je kao urednica i novinarka, voditeljica brojnih kulturnih projekata uglavnom u organizacijama civilnog društva na području savremene kulture i umetnosti. Takođe je sarađivala sa Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstvom kulture RH, Evropskom kulturnom fondacijom, te brojnim drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama. Autorka je mnogobrojnih članaka o novim kulturnim praksama i urednica nekoliko publikacija. Učestvovala je i izlagala na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstv i držala predavanja iz područja kulturne politike u okviru neformalnih edukacijskih programa, kao i na Akademiji dramske umetnosti.