Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Dejan Mitrović

Dizajner

Dizajner poreklom iz Srbije koji radi u Londonu. Rođen je 1986. godine, živeo je u Beogradu, Moskvi, Veneciji, Parizu i Londonu, gde je danas najviše aktivan. Posle završetka master studija na Royal College of Art-u i Imperial College-u u Londonu, osnovao je svoju firmu za dizajn KIDE.

KIDE objedinjuje njegova najveća interesovanja: dizajn, edukaciju i rad sa decom. KIDE se bavi projektima za razvijanje kreativnosti kod dece uz pomoć novih tehnologija, poput 3D printera, i uvođenju ovih programa u osnovne škole.

Pored toga, Dejan predaje na Royal College of Art-u (Sustain RCA), Ravensbourne College i Imperial College u Londonu. Njegova trenutna interesovanja obuhvataju polja biomimikrije, dizajna edukativnih objekata i igara za decu kao i sprega dizajna i pozitivnog društvenog uticaja, pre svega kroz rad na projektima za zemlje u razvoju. Tečno govori 5 jezika. Svoje znanje, kreativnost i iskustvo, koristi u svrhe rešavanja edukativnih, društvenih i ekoloških problema.