Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Dragana Vilotić

Arhitekta

Diplomirala je 2005. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a od 2014. godine je doktorant na studijama scenskog dizajna na istom fakultetu. Od oktobra 2014. godine radi kao asistent na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, na Katedri za umetnost primenjenu u arhitekturi, tehnici i dizajnu. Na Praškom kvadrijenalu (2015) bila je generalni direktor projekta nacionalnog nastupa Srbije.