Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Draško Drašković

Inženjer elektrotehnike

Diplomirani inženjer elektrotehnike iz Beograda, zainteresovan za moderne i inovativne tehnologije. Živi i radi u Parizu, gde se bavi projektovanjem i razvojem integrisanih kola i mikro-procesora, kao i razvojem softvera na višem nivou. Poslednjih godina se naročito bavi problematikom povezivanja interaktivnih predmeta i objekata u globalnu mrežu (Internet of Things). Draško je i pasionirani aktivista zajednice otvorenog koda, gde stiče renome radeći na raznim projektima vezanim za jezgro operativnog sistema Linux i softver na niskom nivou (embedded software).