Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Iva Čukić

Arhitekta

Diplomirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usmerenje i oblast njenog istraživanja obuhvataju tačke susreta javnog prostora, uradi-sam filozofije, samo-organizovanja i prostorno-kulturnog diskursa. Od 2010. godine je ko-osnivačica i članica kolektiva Ministarstvo prostora. Na Odeljenju za urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu angažovana je kao gostujući saradnik i predavač. Bavi se stručnom praksom pri čemu je učestvovala na izradi većeg broja stručnih projekata, istraživanja, radionica i seminara, domaćih i stranih izložbi.