Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ivan Kovačević

Preduzetnik

Nakon studija u Novom Sadu i Vroclavu uzeo je aktivno učešće u razvoju startup kulture na našim prostorima, a već tokom studija bio je aktivni član nekoliko studentskih organizacija, uključujući mesto u odboru EESTEC International, međunarodnog udruženja studenata elektrotehnike i računarstva. Jedan je od pokretača serijala događaja Mobile Monday na našim prostorima, i aktivan je član CEE ICT-a. Učestvovao je u izradi nekoliko publikacija koje se bave razvojem ideja, studentskom preduzetništvu i otvorenim inovacijama.