Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ivan Kucina

Arhitekta

Magistirao je 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu sa temom tranzicije u modernoj arhitekturi, i trenutno radi na doktorskoj tezi koja istražuje modele samoorganizovane gradnje. U svom istraživačkom radu bavi se “bottom-up” graditeljskim strategijama i procesima transformacija gradova Zapadnog Balkana u post-socijalističkom periodu.

Povezujući istraživačku i nastavu delatnost sarađuje sa više arhitektonskih grupa kao što su School of Missing Studies (Njujork) i STEALTH grupa (Roterdam). 2008. godine napisao je udžbenik za predmet “Prostor i oblik” pod nazivom 15/3 u kome je izložen inovativni program nastave i vežbi koji se izvodi u okviru modula “Uvod u arhitektonsko projektovanje” tokom prvog semestra na Arhitektonskom fakulteta u Beogradu. Docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući profesor na Parsons New School for Design (Njujork), Dessau Institute of Architecture, Polis University (Tirana), KTH Stokholm i na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

U arhitektonskoj praksi sarađivao je sa arhitektom Nenadom Katićem na konkursnim i izvođačkim projektima različitih razmera koje se kreću od urbanističkih projekata, projekata zgrada do dizajna izložbi i nameštaja. Najpoznatiji realizovani projekti su Muzej Macura u Novim Banovcima, Porodična kuća Mančić na Avali i radni sto pisca Milorada Pavića. Ivan Kucina je član Društva arhitekata Beograda i Udruženja arhitekata Srbije, Inženjerske komore Srbije, Udruženja likovnih i primenjenih umetnika Srbije, član saveta Okrobarskog salona u Beogradu, osnivač i programski direktor Beogradske internacionalne nedelje arhitekture od 2006. godine, direktor programa Urbanih transformacija na Mikser festivalu od 2012.godine, direktor programa Balkanske konferencije arhitekata 2013. godine, osnivač Škole urbanih praksi i učesnik projekta Urbani inkubator Beograd.