Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ivan Pribićević

Menadžer

Ivan Pribićević je stekao diplomu mastera za međunarodne odnose na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Od 2004. je aktivan u poljima menadžmenta i poslovnog razvoja različitih kompanija u okviru kojih je razvijao sektor marketinga. Radio je u Zavodu za udžbenike od 2009. do 2014. godine. U početku je bio na poziciji stručnog saradnika za ISO standarde, a nakon toga je napredovao na poziciju Direktora sektora za strategiju i razvoj. Alumnista je Beogradskog fonda za političku izuzetnost i član Srpske asocijacije menadžera, u kao deo tima SAMPLE (Sekcija mladih lidera, deo SAM-a namenjen menadžerima do 35 godina starosti), gde je aktivan na poziciji koordinatora za članstvo i motivaciju. Poseban fokus njegovor rada u okviru asocijacije se odnosi na podsticanje poslovnog povezivanja između kompanija, kao i razvijanje startup kulture. Tokom godina učestvovao je na brojnim seminarima i konferencijama o upravljanju kvalitetom i razvoju preduzetništva.