Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ivana Anđelković

Psiholog

Konstruktivistički savetnik i terapeut pod supervizijom. Ivana je diplomirala na osnovnim studijama kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i stekla zvanje Mastera istraživačke psihologije baveći se fenomenima samopredstavljanja i ličnog identiteta na društvenim mrežama. Trenutno radi kao asistent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, gde između ostalog predaje lični menadžment i liderstvo, menadžment ljudskih resursa i komunikacijske veštine, a pokrenula je i vodi projekat tutorstva za studente prve godine. Vodila je i više edukativnih i kreativnih radionica za mlade, kao i za zaposlene u kompanijama. Član je Udruženja konstruktivista Srbije od 2010. godine.