Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ivana Gađanski 

Naučnik

Završila je Biološki fakultet u Beogradu kao student generacije, a doktorirala je neuronauke sa 27 godina na Georg-Avgust Univerzitetu i Maks-Plank Institutu za biofizičku hemiju u Getingenu, Nemačka. Za vreme posledoktorskog usavršavanja boravila je na Univerzitetu Ludvig Maksimilijan u Minhenu. Bila je Fulbrajt gostujući profesor na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku, radila u Laboratoriji za matične ćelije i tkivni inženjering kod prof. dr Gordane Vunjak Novaković, i kao gostujući naučnik na Salgrenska akademiji u Geteborgu u Švedskoj. Trenutno radi kao naučni saradnik u Centru za bioinženjering-BioIRC u Kragujevcu, i kao docent na Metropolitan Univerzitetu u Beogradu.

Osnivač je neprofitne organizacije Fab Inicijativa koja radi na formiranju fablabova, odnosno radionica za digitalnu fabrikaciju, i podržava razvoj preduzetništva u nauci u Srbiji i regionu. Fab Inicijativa je zajedno sa Istraživačkom stanicom Petnica i Metropolitan univerzitetom osnovala prvi edukativni fab lab u Srbiji - Fab lab Petnica, a sa Polyhedra fab lab-om počinje projekat 3D štampa u biomedicini. Ivana radi i na osnivanju odeljenja za mikrofluidiku i 3D bioprinting u BioIRC-u. Rukovodi bilateralnom saradnjom sa Nacionalnim centrom za nanotehnologije u Pekingu. Takođe je aktivna u TED Fellow programu, kao član Global Young Academy i Young Scientist pri Svetskom ekonomskom forumu