Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Jovana Lea Simić

Preduzetnica

Sa samo 26 godina vlasnica je i drektorka preduzeća JDM iz Beograda, koje stoji iza brenda Little Blue Pot. Trenutno je na doktorskim studijama iz oblasti turizma, a hranu kao svoju najveću strast je pretvorila u stalnu poslovnu okupaciju. Kao diplomirani ekonomista sa masterom iz  menadžmenta ljudskih resursa, stekla je iskustva koja joj pomažu da uspešno vodi svoj biznis. Aktivna je u oblasti ženskog preduzetništa i kroz svoj rad se zalaže za jačanje mikro i marko preduzeća u Srbiji.