Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Julia Gamborg Nielsen

Dizajnerka

Dizajnerka nameštaja, koja nalazi inspiraciju u prirodnim formama koje često aplicira na identifikovane predmete praktične primene. Julia je studirala umetnost i teži kreiranju skulptoralnih komada. Njeno odrastanje u Africi i Aziji uticalo je na uvažavanje organskih ornamenata, struktura i repeticije. Julija radi sa zanatlijama, u čemu je spajanje kvaliteta, detalja i materijala od presudne važnosti. Njeni radovi su publikovani u mnogim časopisima kao što su Elle Interior, Plaza, Hemslöjd, Auktionsverket, Arkitekten, Hus och Hem, Nya Rum, Bruno, Svensk Form i Sköna Hem.