Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Karin Raith 

Umetnica

Profesorka na Univerzitetu za primenjenu umetnost u Beču, gde predaje osnove visokogradnje, kao i teoriju i istoriju pejzažne arhitekture. Nakon studija arhitekture doktorirala je na prestižnom Tehnološkom Univerzitetu u Beču, a radno iskustvo je sticala sarađujući sa brojnim bečkim arhitektama, pre svega u oblastima konzervacije i restauracije, održive arhitekture, urbanizma i urbane obnove. Dugi niz godina se bavi istraživanjima fokusiranim na odnos između arhitekture i pejzažne arhitekture, što je rezultiralo interdisciplinarnim projektom o uslovima života kroz prizmu koherentnosti društvenih i prostornih obrazaca u siromašnom kvartu Dharavi u Mumbaju, Indija.

Predaje na nekoliko fakulteta širom Austrije kao što su Univerzitet za prirodne resurse i bio-nauke (BOKU) i Tehnološki Univerzitet u Beču, kao i na Fakultetu za interdisciplinarno istraživanje i permanentnu edukaciju (IFF) u Klagenfurtu. Održala je veliki broj radionica i predavanja na univerzitetima u Austriji i na fakultetima u Štutgartu, Minhenu, Bratislavi, Iazdu (Iran), Kunmingu (Kina) i Brizbejnu (Australija).