Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Kate Burnett 

Dizajnerka

Profesor na Nottingham Trent University u Velikoj Britaniji, na odseku School of Art & Design. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu je gostujući profesor na studijskim programima u oblasti scenskog dizajna od 2013. godine. Tokom svoje bogate karijere, Kate Burnett je radila na brojnim projektima u domenu pozorišne arhitekture i dizajna, kao scenski dizajner i kostimograf. Bila je takođe kustos brojnih izložbi Britanskog društva pozorišnih dizajnera, a 2007. godine je direktor projekta i kustos nacionalnog nastupa Velike Britanije na Praškom kvadrijenalu, kao i kustos studentske postavke Velike Britanije na Praškom kvadrijenalu 2015. Od 2007. do 2011. godine bila je predsednik Komisije za teoriju i istoriju u OISTAT-u. Kao dugogodišnji predavač na matičnom fakultetu, bila je mentor i supervizor brojnih studentskih projekata u oblasti pozorišnog dizajna i kostimografije.