Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Kristina Jazinka Nikolić

Strawberry Energy

Suvlasnica i osoba zadužena za biznis razvoj u Strawberry energy-ju, startup-u koji razvija inteligentne tehnologije za javne površine u gradovima širom sveta. Ispunjava je rad na razvoju i transformaciji kreativnih i tehnoloških ideja u održive poslovne poduhvate. Bavi se istraživanjem i piše o inteligentnim tehnološkim rešenjima koje menjaju našu svakodnevnicu i vode ka promeni uspostavljenih paradigmi života i rada u naseljenim gradskim sredinama. Autorka je nekoliko članaka o urbanim tehnologijama i inteligentnim tehnologijama, a 2016. godine održala je dva predavanja iz ove oblasti na američkom univerzitetu Lehigh University u državi Pensilvanija.  Aktivna je i u polju pružanja podrške i osnaživanju ženskih osoba u okviru Serbia Lean In Org koju je pokrenula zajedno sa Zojom Kukić iz organizacije Startit. Kao mentorka i savetnica startup-ima u domenu marketinga, komunikacija i razvoja proizvoda, već pet godina neposredno utiče na razvoj startup scene među mladima. Poslednje četiri godine posvetila je i članstvu u International Advertising Association (IAA) Serbian Chapter u okviru sekcije Mladih profesionalaca.