Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Kristoffer Sundin

Umetnik

Završio je Konstfack univerzitet u 2011. godine, i od tada vodi svoj dizajn studio u Stokholmu, sa fokusom na projekte vezane za enterijer, samoproducirani dizajn i umetničke projekte u javnom prostoru.