Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Maja Kolar

Dizajnerka

Maja Kolar je magistrirala na Konstfack Univerzitetu u Stokholmu 2012. godine, nakon diplome Škole dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Trenutno bazirana u Zagrebu, svojim samostalnim i kolektivnim delovanjem nastoji da doprinese produkciji i prezentaciji dizajna na svojstven, inovativan i angažovan način.