Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Marko Pavlović

Dizajner

Marko Pavlović krajem 2009. godine uspešno završava preddiplomske studije Dizajna, smer Industrijski dizajn. Trenutno radi kao samostalni dizajner i spoljni saradnik sa hrvatskim i stranim kompanijama stvarajući jedinstvena dizajnerska rešenja s posebnim fokusom na igračke i slagalice. Za vreme studija i nakon njih, prisutan je na brojnim domaćim i međunarodnim izložbama i konkursima na kojima je nagrađen prestižnim nagradama iz područja industrijskog/produkt dizajna. Takođe, član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika i Hrvatskog dizajnerskog društva, i aktivno učestvuje na izložbama i radionicama sa svrhom afirmacije kulture dizajna u Hrvatskoj. Njegova dva najpoznatija rada su igračke Oblo™ Spheres i Logiq Tower™. Marko započinje rad na igrački Oblo 2007. i to na prvoj godini Studija dizajna. Studentski zadatak je zahvaljujući brojnim nagradama i publikacijam 2010. privukao investitora i postao globalni proizvod. Markova nova igračka je 3D slagalica pod nazivom Logiq Tower. S više od 22.000 mogućih rešenja u 4 nivoa bez sumnje bi mogla postati jedna od najizazovnijih mozgalica na tržištu.