Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Nemanja Petrović

Menadžer

Nemanja Petrović je na čelu brojnih razvojnih projekata Gradske opštine Savski Venac u Beogradu. Bavi se koordinacijom, umrežavanjem i razvojem institucionalne saradnje sa državama iz EU, saradnjom sa Evropskom delegacijom u Beogradu i organizacijama civilnog društva Srbije i Evropske Unije. Pored toga, jedan je od ključnih ljudi u procesu razvoja Savamale kao kreativnog kvarta, kao i drugih kulturnih projekata na opštini Savski Venac, poput rekonstrukcije Kuće Kralja Petra i amfiteatra ispred Muzeja istorije Jugoslavije.

Takođe je bio aktivan kao konsultant Privredne komore regiona Veneto (Unioncamere del Veneto – Eurosportelloveneto), a učestvovao je i u organizaciji više poslovnih misija preduzetnika iz regiona Veneto u Srbiji, pre svega u sektorima proizvodnje, energije i zaštite životne sredine. Pomagao je srpskim kompanijama u osnivanju italijansko-srpskog konzorcijuma prilikom apliciranja za fondove Evropske Unije, u sektoru poslovnog savetovanja, inovacija, FP7 programa za mala i srednja preduzeća i infrastrukture. Projektni je menadžer evropskog projekta “SPINE” koji je deo CIUDAD programa za promociju obnovljivih resursa energije i energetske efikasnosti u javnim i istorijskim zgradama. Pre toga, bio je aktivan i u okviru  Centra za brigu o deci, Sava Centra i Omladinskog saveta Beograda. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu.