Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Nikola Andonov

Arhitekta

Nikola Andonov je arhitekta i istraživač iz Beograda, gde zajedno sa kolegama vodi arhitektonski studio MADA. Diplomirao je 2011. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njegov najzapaženiji projekat svakako je učešće na 12. Bijenalu arhitekture u Veneciji sa projektom “Jedan sto”, zajedno sa još devet autora, ali je od tada i njegov studio MADA osvojio niz nagrada i realizovao brojne projekte za klijente iz Srbije i inostranstva, uključujući enterijer srpskog paviljona na EXPO2015 u Milanu. Učestvovao je na mnogim grupnim izložbama i međunarodnim konferencijama. Zajedno sa partnerima iz Fab Inicijative i Polyhedre, poslednjih godina je aktivan na razvoju fab lab eko-sistema u Srbiji, čija je kruna bila prošlogodišnja Fabelgrade konferencija, koja je okupila vodeće svetske stručnjake iz domena digitalne fabrikacije i 3D štampe, i što će učiniti ponovo u aprilu 2018.