Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Nikola Damjanov 

Umetnik

Radio kao nezavisni 3D umetnik, šetajući se kroz 3D modele, animacije, vizuelne efekte, muzičke spotove, arhitektonsku vizuelizaciju, grafički dizajn, fotografiju i interaktivne instalacije. U međuvremenu je pokušao i nije uspeo da završi Elektrotehnički fakultet pa se skrasio na Dizajnu interaktivnih medija. Danas radi u Nordeusu  na tome da se umetnost i tehnologija igraju zajedno, ruku pod ruku. Kao prvi zaposleni game artist u Nordeusu učestvovao je u formiranju grafičkog tima koji danas ima 28 kreativaca.