Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Nina Bačun

Dizajnerka

Nina Bačun je samostalna umetnica, koja trenutno živi i radi u Zagrebu. Nakon diplome Škole dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, magistrirala je Experience Design u sklopu interdisciplinarnih studija na Konstfack Univerzitetu u Stokholmu.