Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
18 Jul 2017

Nova Iskra na Digital-Born media Carnival konferenciji u Kotoru

Nova Iskra je imala zadovoljstvo da učestvuje u Digital-born Media Carnival konferenciji, koja je okupila više od 100 predstavnika onlajn medija, info-istraživača i entuzijasta za digitalna prava.

Događaj se održao u Kotoru od 14. do 18. jula, a cilj događaja je bio formiranje regionalne platforme na kojoj će najnoviji trendovi u pogledu intersekcije tehnologije i društva biti predstavljeni i razmotreni u prijatnom okruženju. Kroz miks interaktivnih panela, razgovora, radionica i praktičnih treninga, vodeći stručnjaci su pružili svoje viđenje o budućim izazovima po slobodu izražavanja i profesionalizam u onlajn medijima.

Glavne teme događaja su bile: lažne vesti, etika, održivost, biznis modeli, kreativnost, inovativno izveštavanje, manipulacije, tržište onlajn medija, nadzor komunikacija, privatnost, post-istina itd.

Nana Radenković, menadžerka edukativne platforme Nove Iskre je pozvana da učestvuje u jednoj od radionica konferencije pod nazivom ‘’Kolaboracija’ u kojoj je predstavila organizacioni model i proces nastanka našeg hub-a, kao i korisne alate za planiranje, organizovanje i vođenje procesa koji uključuje grupu ljudi koji su u zajedničkom poduhvatu da stvore pozitivne vrednosti, kvalitetne proizvode ili funkcionalne usluge.