Pogled u nazad, pre koraka napred

Nova Iskra predstavlja jedan u nizu razgovora o scenskom dizajnu u saradnji sa SCEN-om.