Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Robert Pravda

Umetnik

Robert Pravda je studirao inženjerstvo od 1987. do 1991. godine na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu, nakon čega se posvetio stvaranju muzike u eksperimentalnim avangardnim krugovima. Interesovanje za interdisciplinarnu umetnosti dovelo ga je na Interfaculty Image & Sound, gde je diplomirao 2002. godine. 2001. je pokrenuo WEIM, radionicu za svoje kolege studente posvećenu elektro-akustičnoj muzici, koja je prerasla u improvizacioni ansambl RecPlay. Njegov finalni rad na fakultetu, zvučna i svetlosna instalacija “5x5x5”, osvojila je jednu od nagrada na konkursu Shell’s Young Artist Award. Profesor na ArtScience Interfaculty.