Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Sandra Praun

Dizajnerka

Grafička dizajnerka i ilustratorka iz Stokholma. Studije poslovne administracije, teorije filma i filozofije završila je na univerzitetima u Stokholmu i Gracu, a specijalizaciju u oblasti grafičkog dizajna na Konstfack univerzitetu u Stokholmu 2006. godine. Od 2001. je suosnivač i umetnički direktor studija za dizajn – Studio S - koji radi na projektima u oblasti korporativnog identiteta, uredništva, grafičkog dizajna, filma i fotografije. Jedan je od glavnih članova na projektu  Urban Forest koji povezuje dizajnere, umetnike i zantlije na različitim projektima. Kao predavač drži nastavu u Forsbergs školi za dizajn.