Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Sarah Ditty

Pisac

Urednica magazine SOURCE Intelligence koji objavljuje Etnički modni forum iz Londona. Kroz svoj rad fokusirana je na istraživanje modnog sektora sagledavajući socijalne, ekološke i komercijalne aspekte. Kao pisac i govornik se bavi pitanjima održive mode i njeni članci na tu temu se mogu pogledati i pročitati na BBC, CNN, The Guardian, Time Out i indijsko izdanje Vogue, dok su joj publikacije objavljivane u okviru Londonskog koledža za modu i okviru projekta o gradu Seoulu. Takođe je član tima za pisanje i rad na akcionom planu za održivost u modi pri Vladi Velike Britanije. Aktivna je okviru grupe stejkholdera koji zagovaraju odgovornost za lance snadbevanja u tekstilnom sektoru i član je odbora na jednoj od glavnih pozicija za rad na strategiji u okviru internacionalnog pokreta Fashion Revolution.