Aleksandra Stratimirović

Aleksandra Stratimirović je diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Završila je specijalističke studije dizajna osvetljenja na Konstfacku i na Royal Institute of Technology (KTH) u Stokholmu.

 

Autor je brojnih site-specific instalacija realizovanih u javnim objektima u Švedskoj, Srbiji, Sloveniji, Holandiji, Singapuru. Jedan je od osnivača i umetnički selektor ljubljanskog festivala svetla Svetlobna gverila, kao i festivala Beograd svetlosti. Aleksandra je gostujući predavač na umetničkim školama i fakultetima u Stokholmu, Pekingu, Ljubljani.

 

Neki od značajnijih projekata su: V.I.P. permanentna postavka svetlosne instalacije u dvorištu Heidenstam škole u Upsali. Grad permanentna postavka svetlosne instalacije u foajeu Gradske sudnice u Stokholmu. Tattby fågelby permanentna postavka na fasadi hale za ice-hockey u Stokholmu. Light sparkle permanentna postavka svetlosne instalacije u plafonu sobe za radioterapiju Univerzitetske bolnice Karolinska. U toku je realizacija dva veća projekta u Švedskoj, Dobrodošli kući svetlosna instalacija za novo naselje u Årsti za klijenta Stockholms Hem i rad za novi centar za radioterapiju u Univerzitetskoj bolnici u Lundu.