Andreja Georgievski

Zajedno sa Milenom Miličić oformio je tim pod nazivom Obјect Constructors u okviru kojeg kreiraju nameštaj i otkrivaju nove veze između čoveka i prostora.

 

Njihov nameštaj je drugačiji, oni promišljaju dom kao mesto gde je objekti mogu kreirati posebno iskustvo.