Darija Basta

Rođena i živi u Beogradu. Završila je Srednju školu za dizajn na Dedinju, odsek tekstil, a diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti, smer grafički dizajn na odseku primenjena grafika.

 

Radi u domenu ilustracije, dizajna i vizuelne komunikacije. Realizovala je jednu samostalnu i učestvovala na nekoliko grupnih izložbi: -Simplified Youth - Gold Along the Banks - Omnibus Berlin (gde je bila i kourednik programa) - Menjaža u okviru konferencije Dizajner ili univerzalni vojnik - u okviru Mikser festivala - i Beogradske nedelje dizajna.