Dejan Todorović

Rođen je 1990. godine u Travniku, u Bosni i Hercegovini. Živi i radi u Beogradu, gde je završio osnovne i master studije na Arhitektonskom fakultetu. Oblasti interesovanja su mu arhitektura, scenski i grafički dizajn, kao i enterijer i arhitektonska edukacija. Uspešno je učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim konkursima, izložbama i radionicama, među kojima se izdvajaju osvojeno prvo mesto na konkursu za Memorijal stradalim radnicima RTS-a (kao saradnik autorskog tima NEOARHITEKTI) i učešće na izložbi "Almost Transparent Blue“ u okviru Malta Design Week-a 2014.