Dragana Ćiprijanović

Rođena 1989. u Beogradu. Diplomirala je na osnovnim i master akademskim studijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nagrađena je nagradom Fondacije Arh. Ivanka Terzin za najboljeg studenta u oblasti arhitekture i urbanizma. Trenutno studira UNESKO interdisciplinarni master program Kulturna politika i menadžment u kulturi na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, na kome će diplomirati sa master istraživanjem vezanim za poziciju arhitekture u polju kulturnih politika.

 

Učestvovala je na brojnim grupnim izložbama i arhitektonskim konkursima kao član nezavisne arhitektonske grupe me.tri.ka. Njeno profesionalno iskustvo uključuje saradnju sa Društvom za prostorno i grafičko oblikovanje Petokraka i saradnju sa Centrom za likovno obrazovanje Šumatovačka iz Beograda. Aktivna je u polju nezavisnog arhitektonskog, industrijskog i grafičkog dizajna, interesuju je kulturološka istraživanja i pasionirano se bavi savremenim plesom.