Emir Šehanović

Rođen 1981. godine u Tuzli. Emirova biografija obiluje svestranim angažmanima, od street-art projekta, grafiti festivala, samostalnih i kolektivnih izložbi, do učešća u osnivanju tuzlanske umjetničke grupe ,,Manufaktura“ kao i umjetničke grupe "Art of Asfalt".

 

Na internacionalnim festivalima nagrađivan je više puta u oblasti grafičkog dizajna.