Ivana Korać

Rođena je i živi u Novom Sadu, radi kao samostalni arhitekta, dizajner i fotograf. Diplomirala je na novosadskom Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za arhitekturu i urbano planiranje i završila specijalističke studije iz Metodologija intervencija na graditeljskom nasleđu na Arhitektonskom fakultetu u Portu.

 

Bavi se intervencijama na postojedim objektima i prostorima na više nivoa. Osnivač je i predsednik građanskog udruženja „Pro.Polis – centar za jačanje kulturnog imuniteta grada“ koji je inicirao zaštitu i revitalizaciju Kineske četvrti (starog industrijskog kompleksa) u Novom Sadu.

 

Interesuju je kolaborativni projekti iz domena vizuelnih umetnosti i menadžmenta graditeljskog nasleđa. Samostalno radi na rekonstrukciji starog nameštaja baveći se i dizajniranjem i zanatskim radovima.