Manja Lekić

Kao grafičar, najviše se interesuje za multimediju - dizajn knjige i aplikacija i interaktivne sadžaje. Motivisana je da istraži tanku granicu između digitalnog i tradicionalnog izdavaštva, tehničkih mogućnosti novih platforma i budućnosti knjige. Ove oblasti koristi kao bazu za istraživački rad iz oblasti pedagogije i psihologije učenja, sa ciljem da spoji umetnost i nauku na putu ka istom cilju. U međuvremenu, radi kao frilens dizajner.