Marija Đurović

Marija je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2008. godine.
Nakon dve godine rada u arhitektonskom studiju Elba Mari Beautraege, započela je samostalnu arhitektonsku praksu.
Od tada je projektovala i realizovala više projekata enterijera različite namene.

Od 2011. godine predaje nacrtnu geometriju u Geodetskoj tehničkoj školi u Beogradu.