Marija Zarić

Marija Zarić je web dizajnerka fokusirana na individualne i komercijalne klijente koji zahtevaju moderne, kreativne, jednostavne i responsivne web sajtove. Marija radi sa klijentima iz SAD-a i širom sveta, pomažući im da predstave svoje usluge na jedinstven i profesionalan način. Završila je kompjuterske nauke -  smer kompjuterska grafika i dizajn na Univerzitetu Singidunum. Marija je bila tehnički recenzent za knjige Responsive Media in HTML5 i Mastering Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 za Packt Publishing. Razvija Bootstrap teme za globalno tržište.