OAZA

OAZA je multidisciplinarni zagrebački kolektiv koji okuplja dizajnerke i samostalne umetnice Ninu BačunIvanu BorovnjakRobertu BratovićTinu IvezićMajuKolar i Anu-Mariju Poljanec. One deluju u područjima dizajna proizvoda, enterijera i scenografija, izložbenih koncepcija, prostornih intervencija i vizuelnih komunikacija.

 

Prisutstvom na međunarodnoj dizajnerskoj sceni, ove autorke svojim samostalnim i kolektivnim delovanjem aktivno se trude da doprinesu produkciji i prezentaciji dizajna na inovativan način, kako u Hrvatskoj tako i šire. Neki od njihovih poznatijih projekata su Hungry Designers, fokusiran na interprentaciju tradicionalnih načina pripremanja jela i stvaranju novih vidova konzumiranja i užavanju u hrani, kao i Projekt Ilica koji objedinjuje dizajn, tradicionalne zanate i lokalnu zajednicu na sasvim nov način.