Olga Jorgačević

Rođena je 1990. godine u Beogradu, gde je završila Visoku školu likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija, odsek Grafički dizajn. Pored dizajna bavi se ilustracijom i ručnom izradom skulpturalnih predmeta. Učestvovala je na više izložbi u zemlji i inostranstvu: “Energija prostora” (La Chaux-de-Fonds, Švajcarska), Internacionalni laserski samit jeftine grafike (Beograd, 2013), “Monstruo PeRFIDO” (Epitome Institute, San Antonio, 2013), “Me, myself and I” (Centre D’Art Neuchatelois, Neuchatel, Švajcarska) i drugim. Trenutno radi kao grafički dizajner za dizajn inkubator Nova Iskra.