Sandra Božić i Dragan Strunjaš

Freelance arhitekte iz Beograda koji uglavnom realizuju projekte zajedno .

Njihov profesionalni rad se zasniva na dizajnu enterijera, arhitekturi, umetnosti instalacije, eko dizajna zelene arhitekture i istraživanja u oblasti arhitekture i dizajna.

 

Zajedno su učestvovali na brojnim arhitektonskim konkursima, sarađivali su na izložbama, projektima, različitim instalacijama i dizajnu predmeta eko dizajna.

 

Sandra je, pored arhitekture, aktivna i u drugim umetničkim oblastima.

Učestvovala međunarodnim izložbama, konferencijama i festivalima sa svojim projektima, instalacija i performansima.

Realizovala je nekoliko samostalnih izložbi.