Stefan Đorđević

Rođen je u Čačku 1987. godine, a diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Stefanova interesovanja kreću se u domenu arhitekture, grafičkog dizajna, web dizajna, dizajna mobilnih aplikacija i ilustracije. Jedan je od članova kreativne grupe GARD, u okviru koje je učestvovao na brojnim arhitektonskim i dizajn konkursima i radionicama. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja.