news

26 May 2017

Kao i svakog proleća, Nova Iskra je prisutna na nekoliko značajnih evropskih i regionalnih konferencija posvećenh međunarodnoj saradnji i kreativnim industrijama.

 

06 Mar 2017

Nakon uspešno završenog kursa Razvoj publike, namenjen predstavnicima insitucija i organizacija u kulturi, Nova Iskra predstavlja webinar koji je nastao tokom kursa, a sastoji se od svih šest predavanja održanih u okviru kursa.

 

18 Feb 2017
Tokom marta, Nova Iskra će predstaviti prvi kurs Dizajn menadžmenta u našoj zemlji, namenjen dizajnerima, preduzetnicima i predstavnicima mikro preduzeća.
27 Jan 2017

Ove zime Nova Iskra je prisutna na nekoliko značajnih evropskih i regionalnih konferencija posvećenih kreativnim industrijama.

 

Pages