news

23 Mar 2016
Kompanija NELT objavila je konkurs za učešće u drugom ciklusu jednogodišnjeg edukativnog programa namenjenom studentima, koji će biti realizovan u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB
16 Mar 2016
U sredu, 16. marta‬ Princ od Velsa je posetio Novu Iskru, gde se upoznao sa projektima i inicijativama koje imaju za cilj razvoj preduzetničkih veština, jačanje socijalnih preduzeća i afirmaciju stručnog obrazovanja u Srbiji.
14 Mar 2016
Tokom protekle dve godine, pod okriljem Nove Iskre razvijan je dizajn brend FOLKK, kroz proces koji je uključio dizajnere iz čitavog regiona Balkana i pažljivo mapiranje proizvođača i socijalnih preduzeća širom Srbije.
25 Jan 2016
Evropska komisija je u decembru 2015. godine objavila rezultate tendera za projekte koji će biti podržani u naredne dve godine, a Nova Iskra je jedan od partnera u okviru poziva “Evropska mreža za kreativne habove i coworking prostore”

Pages