RAV

Rage Against Violence јe projekat koji se bori protiv besmislenog ubijanja i nečovečnog uzgajanje domaćih životinja na farmama.